Garanti

Vi har i samarbejde med Mekonomen autoteknik 3 års garanti på fabrikations- og materialefejl på alle solgte varer.
Normal slitage omfattes ikke af garantien. Garantien gælder for normal brug af varen.
Garantien gælder ikke skader, som opstår på grund af uforsigtighed, fejlmontering,
forsømmelse, uheld, erhvervs- eller konkurrencemæssig brug. Når der opstår fejl på en
vare, reklameres indenfor rimelig tid og uden ophold, efter fejlen er opdaget. Varen byttes
til en ny eller repareres uden beregning. Kvittering gælder som garantibevis. Kvittering
skal altid fremvises ved garantikrav. Kontroller altid, at modtagne varer, svarer til
bestillingen.

Forsendelse af returvarer sker på eget ansvar. Mekonomen er uden ansvar for enhver
forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Værksted

 Kontakt